Vi snakker så mye om integrering, men hva legger vi i det egentlig?

Vi snakker om asylsøkere, flyktninger som skal integreres. Når blir de integrerte?
Er det når de kommer hit og blir stua inn på asylmottak eller er det når de har fått godkjent sine søknader?

For 15-16 år siden fikk vi HVPU reformen. Da skulle vi integrere de psykisk utviklingshemmede.
De skulle tilbake til sine hjemkommuner og ta del i alt som alle andre borgere hadde av tilbud.
De skulle integreres og skulle ha det akkurat som deg og meg.
Men på sine premisser.
Hva er deres premisser?

Alle fikk seg bolig, sånne boliger som vi (Staten) mente var passende for dem (dem=ensartet gruppe).
Alle skulle ha en leilighet med utgang rett ut og ikke via en gang til persoalet.
Alle fikk samme møblement som resten av landet.
Det var grønne eller burgunder sofaer, kjøpmannsdisk,vitrineskap etc….Altså Det Norske Furu Helvete (DNFH)
De skulle ha vanlige senger for de ble plutselig vanlige, uten ekstra behov virket det som. Ikke institusjonssenger alà sykehussenger.

Det ble altså lagt mye vekt på integrering i forstand av materielle ting. De skulle være en naturlig og annerkjent del av resten av innbyggerne.
Vi skulle vse alle at de var integerte.
"Ikke mobb kameraten min" osv

Men er de integrerte?
Har vi integrert dem på dere premisser?
Var det noe som kunne vært gjort annerledes? Eller gikk vi ut fra at alle hadde det samme behovet?

 

Når det gjelder våre nye landsmenn så lurer jeg på….hva legger vi egentlig i integrering her?
Kan man bli for lite interert…og hva er nå egentlig det?

Kan man bli for mye integrert? (har aldri hørt om det)

Hva gjør en om de ikke blir integrerte?
Er det noen fasit, oppskrift ?

Vi tilbyr dem norskundervisning, barnehageplass, skoleplass o.l.

Integrering er vel i utg.punktet at alle er likeverdige, likestilte, samme rettigheter, pikter og alle skal ha tilgang på samme goder.

Men hvordan går man frem for å sikre at dette skjer?
Og hva gjør man om en mislykkes med integreringen?

Er vi egentlig mest opptatte av å felle tanken om integrering ned på et dokument, en handlingsplan og mindre interesserte i å følge dette opp. Utøve integrering i praksis?

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende