Vi må aldri glemme denne gutten, Christoffer (8) som alle sviktet.
Etter han måtte bøte med livet, blir graven hans skjendet.
Alldeles forferdelig!

Saken om Christoffer har vært en god del oppe i media, ellers er det lite fokus rundt denne saken.
Det burde vært mye mer fokus for det handler om et lite barn som led en lang pinefull død.
Det handler om holdningene i dette samfunnet og det handler om offentlig ansatte som sviktet på det groveste uten det får noe etterspill.
Det handler om at det er blitt en menneskerett å få barn og ingen krav til foreldre.

Det er skremmende, grusomt og tragisk.
Livet går videre selvsagt, men vi må stoppe opp og ta inn over oss dette. Vi må ta et standpunkt og må ta en avgjørelse til hvilke krav vi skal ha til de ansatte som har ansvar for barna våre. Skole, SFO, helsestasjon, leger, helsepersonell og barnevern.

La ss bare se på hva mor, lærere, SFO og mange andre overså:

Fra 16 januar02 februar:
Ukontrollerte hode og tungebevegelser
Gir uttrykk for å være i dårlig form
Unormalt rolig
Innlagt på sykehuset etter fall på fulv (sammen med stefar)
Sykehuset har i ettertid kommet frem til de skadene ikke var selvpåført men meldte ikke ifra.
Ansatte ved skolen reagerer kraftig på synet av Christoffer han har gjenklistret øye, ansikt krafig opphovnet, kuler i hodet.
Christoffer kan ikke bruke handen til å skrive, sår på skulderen + nye hevelser og kuler i hode
Skolen tar opp mistanke om mishandling med mor. Over en to ukers periode har de sett alvorlige skader.
Dagen etter dette møte går mor en tur og stefar er alene med Christoffer. Da hun kommer tilbake er han livløs, dør samme dag.
Obduksjonen viser  et 17 cm langt brudd på hodeskallen.
Iflg fylkesmannen ble gutten sviktet av både skole og helsepersonell
Ingen meldte fra om mishandlingen.

Stefaren ble dømt skyldig til mishandling med døden til følge i 2008 ( over 3, 5 år etterpå)
Anket og saken kom opp i 2009. Straffen økes fra 6 til 8 års fengsel.

Dette er som tatt ut av en skrekkfilm.
Tenk her i lille Norge blir en liten gutt sviktet av alle uten noen griper inn.
Vi grøsser litt av det, men glemmer det fort og går videre.
En gutt måtte bøte med livet, sviktet av alle, men bare stefaren blir straffet.
Det er ansvarsfraskrivelse og viser tydelig at her i Norge har ikke barn noe rettssikkerhet.
Ingenting blir gjort for å hindre at sånne saker vil skje igjen.
Vi kommer sikkert til å grøsse neste gang det skjer og synes det er grusomt.

Helsepersonell har en offentlig godkjenning og den mister man stort sett bare om man stjeler medisin fra sykehuset. Ellers skjer det vel skjeldent man blir fratatt sin autorisasjon. De som tok imot og behandlet Christoffer tok ikke affære.
Lærere, SFO og andre ansatte på skolen, både såg og kjente at gutten ble utsatt for mishandling men gjorde ikke noe før dagen før Christoffer døde. Hadde de gjort sin plikt ville nok Christoffer vært i live i dag.

Moren til Christoffer; Da jeg leste om dette første gang trodde jeg moren var alvorlig svekket kognitivt sett. For ingen person med normale funksjoner kan unngå å se hva som skjer.
Jeg har fått avkreftet at hun er alvorlig utviklingshemmet, ellers ville hun ikke fått beholde sitt nåværende “kjærlighetsbarn”.
Da står jeg igjen med den konklusjonen at hun (moren) lot stefaren mishandle sin sønn til døde.
Det er helt umulig at hun ikke har forstått hva som foregikk, helt umulig.
Hvilke mennesker godtar at sitt barn blir mishandlet til døde?
Cristoffers siste dager var et rent helvete. Men moren lot dette skje.

Hvordan er dette mulig?
Og hvordan er det mulig å ikke straffe andre enn gjerningsmannen?
Moren og flere andre visste om dette uten å gripe inn.
Moren er medskyldig i høyeste grad.
Barnevernet lar henne og drapsmannen får lov å ha sitt nåværende barn. De ser ingen grunn til å gripe inn.
Hvorfor det?
Faren er en drapsmann og moren er medskyldig.
Dette må være Norges ondeste ektepar.
Måtte deres liv bli et sammenhengende  helvete. Jeg ser ingen grunn til å føle nestekjærlighet, sympati eller noe annet med sånne mennesker.

Når det gjelder lærere, SFO og andre tilsatte på skolen; Hvordan klarer dere leve med sviket deres?  Dere burde aldri fått lov til å forsette i deres stillinger etter dere ikke har gjort deres helt klare plikt. Dere har sviktet grovt.
For meg er det helt ubegripelig at så mange så dette uten å gripe inn. Helt ubegripelig at det går an.

Den biologiske faren har gått til sak mot Andebu kommune.
Han mener Christoffers liv ville vært reddet om Kodal skole og SFO hadde varslet barnevernet slik de er pliktige til.
Christoffers mor og stefar vil også bli omfattet av søksmålet.

Finnes det et snev av rettferdighet i den norske stat så vil Christoffers mor, Andebu skole og SFO m.fl bli tiltalt og straffet.
Vi kan ikke godta at sånt skjer uten å la de skyldige få sin straff.

La oss aldri glemme denne saken.
La oss aldri glemme Christoffer som ble sviktet av alle!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende