FRP har tidligere fremmet forslag om å endre reglene innen ultralyd slik det kan taes i uke 12. fremfor uke 18 som i dag.
I 2007 sa Jens Stoltenberg at en ikke skulle endre norsk lov slik at det ble lettere å foreta abort som følge av mistanke om kromosomavvik som t.d Downs Syndrom.
I dag har han tydeligvis snudd siden AP`s programforslag nettopp åpner for ultralyd i uke 12.
Dette argumenterer han med at man kan få i det private helsevesen og derfor vil han alle skal få denne muligheten (i det offentlige).

KRF ordnet det slik at Marte Wexelsen Gøksøyr fikk komme på Stortinget for å spørre om Jens Stoltenberg forsatt sto for sine ord i 2007.
Marhe Wexelsen Goksøyr har diagnosen Downs Syndrom og hennes besøk ble ikke bare positivt mottatt. Laila Gustavsen (AP) mener Høybråten gikk langt over streken da han ordnet det slik at hun kunne komme på Stortinget.
Men er ikke det viktig for Stoltenberg og AP at nettopp noen med denne diagnosen kommer og taler sin sak? Det angår i høyeste grad dem.
Stoltenberg og AP benekter nok forsatt at årsaken til denne endringen har med å tilby abort til de som bærer på foster med lyter, men hvilke annen årsak kan dette da være?
Har man gjort en valid riskikovurdering av ultralyd på et så tidlig tidspunkt?

Etter det jeg har forstått så kan ultralydundersøkelse gi en indikasjon på at noe er galt. Så må man foreta videre utredning som fostervannsprøve, morkakeprøve, blodprøve av foster m.m.
Det er 1 av 100 kvinner som spontanaborterer som følge av fostervannsprøve.

Kan man påvise alle typer kromosomavvik ved å foreta fosterdiagnostikk?
Det finnes et hav av ulike diagnoser med kromosomavvik, ikke bare Downs syndrom.

Hvis man åpner for å kunne ta bort foster med feil og mangler, slik mange blir tilbudt i dag, hvor setter man grensen? Og åpner man ikke for en start på et sorteringssamfunn?

Svært mange skader oppstår under og etter en fødsel. I tillegg er det flere alvorlige diagnoser man ikke kan se før det er gått flere mnd.
Vi har ingen garanti for å få et friskt barn og vi har ingen garanti for at et friskt barn forsatt er frisk i oppveksten.
Å bære frem et barn er en risiko og det har det alltid vært.

Hvorfor tilbys kvinner å ta bort barn som ikke er helt normale hvis det ikke er for å kunne få valg om å ta de bort?
Kari Kjønaas Kjos sier flg til NTB:
De som får vite at de vil føde et barn med funksjonshemning, kan bruke tiden fram til fødselen på å sette seg inn i hva det vil bety og hva slags hjelp de kan få. Vi skal ikke ha noe sorteringssamfunn. Det kan vi unngå ved å tilby disse foreldrene hjelp. Derfor etterlyste jeg i spørretimen tiltak og oppfordret statsministeren til å komme på banen.”

Dette er rent vås for i dag er det mange foreldre som vet de får et barn med ulike typer funksjonshemning og får ikke mer hjelp enn de som ikke vet dette på forhånd.

Kan det tenkes at politikere har økonomiske hensikter med dette?
Å få barn med funksjonshemninger betyr mer kostnader enn et “normalt” barn.  Barn med funksjonshemninger har rettigheter nedfelt i en rekke lovverk men kommunene har i en årrekke brukt de som salderingspost til fordel for “viktigere” prioriteringer.  Nåværende regjering og tidligere regjeringer har ikke hatt rettigheter for funksjonhemma på agendaen siden tidlig på 90 tallet. Det gir indikasjon på at de ikke ser behovet for å sørge for deres rettigheter.
Kanskje det er lettere å “slanke” denne gruppen?

Det vi virkelig trenger i dag er å foreta en verdidebatt. Hvilke holdninger forfekter politikere som åpner for å kunne foreta ultralyd i 12. uke?
Klart det er viktig for familier der det er sannsynlighet for de er bærere av en alvorlig og arvelig lidelse. Men det er dette med grensen. Hvor skal den gå og ikke minst, hva er den egentlige hensikten med å foreta ultralyd i 12. uke?
Vil vi kunne få svar på dette?

Hvem av oss er den rette til å velge hvem som har livets rett eller ei? Hvis vi beveger oss inn i den gata så er vi ikke bedre enn nazistene.
Vet folk egentlig hva det betyr å ha en feil på et kromosom? Vet man hva en funksjonshemming er og hva det betyr å ha en psykisk utviklingshemning?
Vi ser på dem som en gruppe men denne gruppen har myestørre spenn i funksjon enn oss andre. Det er ikke en ensartet gruppe slik vi liker å fremstille dem.

Er det flere enn meg som ser med stor bekymring på den retningen vi synes å bevege oss inn i?
Vi snakker om rettigheter og da er det selvsagt rettigheter som foreldre.
Er det en menneskerett å få barn og en menneskerett å få et friskt barn?
Hva med retten til et verdig liv for alle?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende