Det er en virkelig sterk historie VG skriver om i dag.
En 12 åring på Løvås skole blir banket opp og ugjerningen ble filmet for deretter bli lagt ut på facebook.
Hva skjer videre på Løvås skole og hva skjer med de 3 guttene som sto bak denne voldsepisoden?

Det er ikke bare selve voldsepisoden som er opprørende men håndteringen av den.
1. Moren blir ikke varslet umiddelbart etter skolen er klar over at denne videoen er publisert.
Hun får vite dette via en journalist og må selv ta kontakt med skolen.

2.  Rektor forklarer at de ikke skjønte alvoret med det samme.
Hva i alle dager mener han med det?  Filmen taler for seg selv.
Rektor sier:
Vi forsøkte å løse saken på best mulig måte, men anså ikke dimensjonene for å være så store som de faktisk ble”.
Hva  mener han med en sånn uttalelse?  Opplevde han først dimmensjonene som store da gutten som ble utsatt for vold ikke ville komme tilbake til skolen?
Jeg skjønner ikke hva denne rektoren mener her, man kan bare anta…

3. Gutten orket ikke gå på Løvås skole mer.
Har Løvås skole gjort noe for denne gutten i ettertid?

4.  Guttene ble anmeldt, men saken henlagt av politiet
What else is new?

Hva har skjedd med guttene som sto bak denne handlingen?
Rektor forklarte at han tok kontakt med foreldrene og guttene. Men hva mer?
Denne handlingen er ikke bare en vanlig rampestrek, noe som hvem som helst kunne funnet på å gjøre. Guttene utøvde grov vold og filmet dette for deretter legge det ut på facebook. Det er svært alvorlig.

Barnevernet burde selvsagt undersøkt dette nærmere for dette er som sagt ikke bare vanlig atferd.
Vold og grov mobbing må få store konsekvenser og man må angripe saken fra flere sider.  Se på oppvekstforholdene, følge opp skolen og se til at de tar tak i problemene og ikke bare skyver dem bort slik vi har erfaring med de gjør.
Man blir ikke automatisk kvitt mobbing og dårlig holdning ved å skrive under på et antimobbe program. Man må iverksette tiltak og se resultater.

Det er ikke bare mobbingen som ødelegger for et barn, men konsekvensene, eller mangel på sådan må føles ekstra belastende.
Det var gutten selv som måtte ta konsekvens av det han ble utsatt for, han skiftet skole.
Voldshandlingen ble henlagt av politiet.
Kanskje livet på Løvås skole gikk som normalt, som om ingenting skulle hendt (bortsett fra at rektor snakket med guttene).
Hvor lite verdsatt vil da et barn som blir utsatt for sånt føle seg?

Det er nesten utelukkende barnet som blir mobbet og dens pårørende som må ta ansvar, det er for dem det får konsekvenser. 
Barna som mobber, deres foreldre og skolen  blir skjelden eller aldri stilt til ansvar.
Så lenge vi har denne holdningen vil mobbingen aldri avta

Tips oss hvis dette innlegget er upassende