Utrop-redaktør Majoran Vivekananthan foreslår å legge ned nord-Norge og gi det til samene.
Han mener folk tvinges til å bli i nord og hevder samene gjerne vil ha hele landsdelen.

Joda samane vil nok ha nord-Norge til beite for reinsdyrene mens de forsetter å bo i Oslo. Kanskje Vivekananthan tror at det er de som bor i nord minus samene som er subsidierte (LOL).

Men hvor har nå denne Vivekananthan denne opplysningen fra?
Har det kommet frem at befolkningen i nord bor der på tvang? Har landsdelen blitt mindre befolket siste årene?
Dette har i såfall gått meg hus forbi.
Jeg bor selv i utkanten (Møre & Romsdal) og vi er svært så selvhjulpet, men dette får ikke folk i det sentrale østland med seg. De tror skattepengene deres går til å subsidiere oss utenfor Sinsen krysset.
Derfor foreslår jeg at det straks settes i gang en omfattende kunnskapstilførsel til desse personene med så stor kunnskapsmangel. Det er en skam for oss i utkant-Norge at de i Oslo er i besittelse av så stor mangel på kunnskap.

Denne personen, Vivekananthan, mener befolkningen i nord er en utgift for staten.
Videre sier han:
“Politikerne vil at folk skal bo i distriktene, men fraflyttingen er stor. Samene har derimot en annen måte å leve på og ønsker å bo der. Jeg synes det er viktig å diskutere hva som kan gjøres for at de skal få mer rådighet over egne områder”

Er ikke det helt utrolig at folk med så stor kunnskapsmangel uttaler seg som de skulle være i besittelse av fakta og løsningen på det meste?

Jeg skulle ønske at denne mannen kunne vise til faktiske tall for nedgang i befolkningen i nord de siste år og kunne vise til fakta om at nordlenninger bor i nord uten å ville det selv.
Vet disse som uttaler seg noe om hvilke næring vi har rundt om i landet?
Det snakkes om at de i utkanten er en utgiftspost for de på østlandet men kan ikke vise til noe spesifikt.
Vivekananthan sier at i nord Norge er det reinsdrift som er livsgrunnlaget for mange. Er det virkelig det? Hvor mange da?
Han sier også at dette med å bosette folk i utkantene er særnorskt. Er det er problem at man opprettholder det særnorske? Hvem er det i såfall et problem for?
Norge er et landstrakt land med befolkningen spredt over hele landet. Hvis dette hadde vært et økonomisk problem for Norge, hvorfor er Norge da et av verdens rikeste land?

Hvilke positive konsekvenser vil det få for Norge og befolkningen at vi alle klumper oss sammen på østlandet og fortrinnsvis Oslo?

Det er bare helt utrolig hva folk får seg til å uttale seg om. Finnes det ikke lenger noe krav til et minimum av kunnskap?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende